MÁY CNC 1 ĐẦU THAY 12 DAO TỰ ĐỘNG

280.000.000 

Máy CNC với thông số kỹ thuật như sau:

Khung máy: Khung thép, tủ điều khiển rời thiết kế để máy tính

còn 40 hàng

MÁY CNC 1 ĐẦU THAY 12 DAO TỰ ĐỘNG

280.000.000